Balıkesir Üniversitesi'nde Mühendislik Eğitiminde Kalitenin Arttırılması
TR22/13/SKMDP/0034

Projenin Tanımı

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, 1992 yılından beri eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, , Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, , Jeoloji Mühendisliği ve Mimarlık alanlarında eğitim verilmektedir. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform süreci olan Bologna Sürecine 2011–2014 yılları için dahil olmuştur. Bu süreci 2014 yılı sonrasında da sürdürebilmek için Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümleri’nde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca İnşaat Mühendisliği Bölümü ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (MÜDEK) Ocak 2013’de niyet mektubunu vermiş ve akreditasyon sürecini başlatmıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde MÜDEK’e niyet mektubunu vermek için hazırlıkları devam etmektedir.

Proje kapsamında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne, Haberleşme ve Otomatik Kontrol Laboratuarları kurulacak, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde ise mevcut laboratuarlarının eksik teçhizat ve donanımları tamamlanmaya çalışılacaktır. Yeni laboratuarların kurulması ve mevcut laboratuarlardaki eksikliklerin giderilmesi, eğitim-öğretim planlarının iç ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda güncellemeleri ile eğitim programlarımızın ulusal kalite yeterlilik standartlarına uygunluğunu tescil eden MÜDEK’in eğitim ölçütleri sağlanacaktır. Laboratuar imkânlarının artmasıyla beraber öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgiler, deneysel çalışmalar ile destelenecek, öğrencilere laboratuar çalışmalarına dayanan bitirme projeleri verilerek, teorik ve deneysel modelleme becerileri kazandırılacaktır. Böylece Balıkesir Üniversitesi’ndeki mühendislik eğitiminin kalitesi yükseltilerek bölge ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve bölge kalkınmasına katkıda bulunabilecek donanımlı mühendisler yetiştirilecektir. Ayrıca öğretim elemanları daha kapsamlı ve detaylı akademik araştırmalar yapma imkânına sahip olabilecekler; bu da ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların artmasını sağlayacaktır.

İlköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki bir öğrencinin gelecekte çalışmayı düşündüğü meslek alanının seçebilmesi için o meslek hakkında bilgiye sahip olması gereklidir. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri mühendislik eğitimini seçtiklerinde hangi alanlarda ne gibi çalışmalar yapabileceklerinin farkında değillerdir. Bu kapsamda farkındalıklarının arttırılması için Altıeylül Ortaokulu, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi ve 100. Yıl Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine mühendislik mesleğini tanıtıcı ve özendirici seminerler verilecektir.